Design

Inventariseren

Elk project begint met een vraag, een idee. We starten met het inventariseren van de vraag en de ideeën, we bezoeken de locatie, bestuderen de bouwkundige mogelijkheden. We doen onderzoek naar de cultuur van een organisatie en/of afdeling en de specifieke wensen die daarbij behoren. We formuleren onze opdracht en welke stappen daarbij nodig zijn om het gewenste eind resultaat te behalen.

Programmeren & budgetteren

We vertalen de uitkomsten van de inventarisatie naar een PVE (Pakket van Eisen). Aan de hand van dit PVE bepalen we gezamenlijk budget en planning.

Creëren

We vinden dat ontwerp en uitwerking belangrijke onderdelen in het proces zijn. Het geeft de opdrachtgever/gebruiker een functioneel (plattegronden) en ruimtelijk beeld (visualisaties) van het PVE in de bouwkundige situatie. De mogelijkheden en onmogelijkheden komen helder naar voren.

Indien het ontwerp een heldere afspiegeling is van de wens en ambitie van de opdrachtgever/gebruiker zorgen we voor een gedegen uitwerking op onderdelen van het inbouwdeel voor o.a.

  • Sloop
  • Plafonds + verlichtingsplan
  • Maatwerk
  • Vloer afwerkingen
  • Wand afwerkingen + visuals 
  • Meubilair               
  • (Systeem-) Wanden plan
  • Project inrichting
  • Groenvoorzieningen
  • Styling

We overleggen met de installatiepartners wat de gevolgen van de nieuwe situatie zijn.

Initiëren

We vragen, wanneer nodig, per onderdeel prijzen op bij gebouw gebonden aannemers. De projectplanning maakt onderdeel uit van de prijsaanvraag. We controleren de aanbiedingen financieel, op kwaliteit en qua doorlooptijd. Indien nodig onderhandelen wij namens onze opdrachtgever en/of zoeken we alternatieven. Dit resulteert in een gunningadvies aan onze opdrachtgever.

Alle gegunde partijen vormen een bouwteam. We zorgen dat partijen elkaar kunnen vinden en van elkaar weten welke rol en verantwoordelijkheid ze in het project hebben. Elke partij dient te werken volgens het speciaal voor het project geschreven Huis- en verbouwreglement.